Als ‘fartets’ els ha agradat Almassora!

Gran treball en equip!! Gràcies al nostre company Juanda i a l´Ajuntament d’ Almassora ara tenim ‘fartets’ a les Goles del Riu Millars. 
Fa uns mesos estàvem els companys de sostenibilitat reunits parlant del projecte de transformació del solar d´Almassora, l´actual ‘Darremur Orgànic’. Anàvem a construir un estany i ens pareixia important incloure algun peixet que controlara els mosquits i que augmentara la biodiversitat del lloc. Així que Juanda va pensar en l’ opció de portar ‘fartets‘, d’ aquesta manera col.laboraríem també a protegir-los, ja que es tracta d´una espècie de peixos autòctons en perill d´extinsió. Ens vam il.lusionar en aquesta idea i vam començar els tràmits.
Així que, conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Almassora, vam començar les gestions, després d´uns mesos ens havien aprovat la solta de fartets al solar ‘Darremur Orgànic’ i a les goles d´Almassora. Yuhuu!

Compartim amb vosaltres la nota de premsa del Consorci del Riu Millars:

NOTA DE PREMSA /VALENCIÀ
Els 200 fartets alliberats febrer passat a la Desembocadura del Millars ajuden a combatre les plagues de mosquits
La Conselleria de Medi Ambient va soltar aquests peixos autòctons classificats en perill d’extinció a la Gola fonda del Paisatge Protegit dins el Pla de Recuperació de l’espècie

Fa 4 mesos tècnics del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient procedents del Centre de Recerca Piscícola d’El Palmar localitzat al Parc Natural de l’Albufera de València van alliberar 200 fartets (Aphanius iberus) a la gola fonda de la desembocadura del riu Millars, en el terme d’Almassora (Castelló). Recentment els experts en peixos autòctons van tornar al lloc de la solta per a comprovar la supervivència dels peixets classificats en perill d’extinció al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. «Vam posar únicament 6 mornells perquè volíem fer una simple comprovació de supervivència. Ens van eixir 7 fartets, 14 gambúsies (Gambusia affinis) i més de 100 gambetes (Palaemonetes daikiri). El més important encara que isquen gambúsies és que la proporció 14 gambúsies i 7 fartets realment és molt important per a nosaltres perquè normalment la proporció sol ser de 100 a 1. Cal tindre en conter que únicament han passat 3 mesos, que tan sols es van alliberar 200 fartets, que no és una xifra massa elevada i a què a més la solta es va fer en un lloc bastant gran. Creien que l’any que ve hi haurà una competència important entre el fartet i la gambúsia. Esperem que siga capaç de desplaçar a la població de gambúsies», ha explicat amb detall Pilar Risueño, tècnica del Servei de Vida Silvestre de Vaersa. La gambúsia és una espècie exòtica d’aigua dolça procedent de nord Amèrica que va ser introduïda fa més de mig segle als aiguamolls mediterranis per a combatre el paludisme. El problema és que aquest peix invasor també depreda sobre l’espècie autòctona, de fet la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) ha inclòs la gambúsia en el llistat de 100 espècies exòtiques invasores més danyoses del món.

Pla de Recuperació del Fartet a la Comunitat Valenciana
El Pla de Recuperació del Fartet a la Comunitat Valenciana contempla l’alliberament dels peixos dins de la distribució històrica de l’espècie. «Este pla contempla la reintroducció de l’espècie per a lluitar contra les larves del mosquit i contra el paludisme. Aleshores considerem que la desembocadura del Millars, la gola fonda, era un bon lloc per a ampliar la distribució dins de la província de Castelló. Els 200 fartets alliberats són de la línia genètica del Grau de Castelló perquè nosaltres sempre respectem en totes les soltes que els animals siguen de l’àrea geogràfica d’actuació», ha explicat Risueño. El projecte d’alliberament dels peixos forma part d’un programa FEADER de la Unió Europea que estableix la introducció de peixos autòctons en zones protegides com a Lloc d’Interés Comunitari. L’alliberament dels fartets ha sigut possible perquè el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars gestionada pel Consorci riu Millars, entre altres figures de protecció, és Lloc d’Interés Comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000 de la Unió

NOTA DE PRENSA / CASTELLANO
Los 200 fartets liberados en febrero en la Desembocadura del Millars ayudan a combatir las plagas de mosquitos
La Consejería de Medio Ambiente soltó estos peces autóctonos clasificados en peligro de extinción en la gola fonda del Paisaje Protegido dentro del Plan de Recuperación de la especie

Hace 4 meses técnicos del Servicio de Vida Silvestre de la Consejería de Medio Ambiente procedentes del Centro de Investigación Piscícola de El Palmar localizado en el Parque Natural de la Albufera de Valencia liberaron 200 fartets (Aphanius iberus) en la gola fonda de la desembocadura del río Mijares, en el término de Almassora (Castellón). Recientemente los expertos en peces autóctonos volvieron al lugar de la suelta para comprobar la supervivencia de los pececillos clasificados en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. «Pusimos únicamente 6 nasas porque queríamos hacer una simple comprobación de supervivencia. Nos salieron 7 fartets, 14 gambusias (Gambusia affinis) y más de 100 camarones (Palaemonetes Daikiri). Lo más importante aunque salgan gambusias es que la proporción 14 gambusias y 7 fartets realmente es muy importante para nosotros porque normalmente la proporción suele ser de 100 a 1. Hay que tener en cuenta que únicamente han pasado 3 meses, que tan sólo se liberaron 200 fartets, que no es una cifra demasiado elevada y que además la suelta se hizo en un lugar bastante grande. Creemos que el próximo año habrá una competencia importante entre el fartet y la gambusia. Esperamos que sea capaz de desplazar a la población de gambusias», explicó con detalle Pilar Risueño, técnica del Servicio de Vida Silvestre de Vaersa. La gambusia es una especie exótica de agua dulce procedente de norte América que fue introducida hace más de medio siglo en los humedales mediterráneos para combatir el paludismo. El problema es que este pez invasor también depreda sobre la especie autóctona, de hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha incluido la gambusia en el listado de 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

Plan de Recuperación del Fartet en la Comunidad Valenciana
El Plan de Recuperación del Fartet en la Comunidad Valenciana contempla la liberación de los peces dentro de la distribución histórica de la especie. «Este plan contempla la reintroducción de la especie para luchar contra las larvas del mosquito y contra el paludismo. Entonces consideramos que la desembocadura del Mijares, la gola fonda, era un buen lugar para ampliar la distribución dentro de la provincia de Castellón. Los 200 fartets liberados son de la línea genética del Grado de Castellón porque nosotros siempre respetamos en todas las sueltas que los animales sean del área geográfica de actuación», explicó Risueño. El proyecto de liberación de los peces forma parte de un programa FEADER de la Unión Europea que establece la introducción de peces autóctonos en zonas protegidas como Lugar de Interés Comunitario. La liberación de los fartets ha sido posible porque el Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares gestionada por el Consorcio río Mijares, entre otras figuras de protección, es Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.