100 años de pedagogía Waldorf (1919-2019)

Després que la escola Waldorf ( Waldorfschule) va ser fundada en setembre de 1919 a Stuttgart va créixer aquesta increïblement ràpid. Els xiquets dels treballadors de la fàbrica de cigars Waldorf Astoria van ingressar a l’escola a iniciativa dels seus fundadors el Sr. i la Sra. Emil i Berta Molt, però també van ingressar molts altres xiquetes i xiquets, els pares dels quals – acabada la 1a Guerra Mundial – caminaven en la cerca de nous valors humans i una nova pedagogia.

EL MOVIMENT WALDORF AMB AL VOLTANT DE 1.100 ESCOLES I MÉS DE 2.000 JARDINS DE XIQUETS S’HA CONVERTIT EN EL MOVIMENT ESCOLAR LLIURE MÉS GRAN DEL MÓN (NANA GÖBEL)


Al principi hi havia en total 12 professors i professores fundadors.
Aquests van ser convidats pel Sr. Rudolf Steiner a prendre part, durant 14 dies, en un seminari on van ser preparats en les àrees d’antropologia i didàctica. Així que mentre que ells mateixos impartien classes, van haver d’aprendre la nova pedagogia. És a dir xiquetes, xiquets i professors/res aprenien junts. I si és així, llavors es posa en pràctica la pedagogia Waldorf, és a dir tots dos, xiquetes, xiquets i professors/res, experimenten paral·lelament un desenvolupament.

Fins als començaments de la 2a Guerra Mundial van ser fundades 34 Waldorfschulen més: A Alemanya, Suïssa, Holanda, Anglaterra, Noruega i Suècia així com a Hongria, Àustria i USA.

De 1945 a 1989
El moviment Waldorf es va consolidar, fent d’aquest un model pedagògic bastant propagat i protegit.

A partir de 1985
En la majoria dels països són els pares de família els que les financen. I ja que xiquets, xiquetes i pares de família continuaven acudint, es van continuar fundant nous jardins de xiquets i escoles, més que res a Europa. En 1985 ja es comptaven amb 306 escoles en 23 països. I en l’actualitat s’ha convertit en el moviment escolar lliure més gran del món.

METODOLOGIA WALDORF

Basat en el desenvolupament apropiat a cada edat.
Cerca educar la globalitat del xiquet i la xiqueta, equilibrant totes les seues capacitats, les seues potencialitats i la seua voluntat, i respectant les seues etapes evolutives.
Incideixen especialment en el moviment, el ritme i el llenguatge oral.
Els seus joguets naturals: A les escoles Waldorf els joguets són naturals, no tòxics, i senzills, la qual cosa promou i estimula molt el treball imaginatiu dels xiquets i les xiquetes.
Les xiquetes i els xiquets puguen imitar i aprendre a apreciar el valor de les habilitats de la vida real.
Que no fica pressa als xiquets i xiquetes. A les escoles Waldorf deixen que els xiquets i xiquetes siguen xiquets i xiquetes, respecten el seu ritme, sense atosigarlos amb coneixements o exigint habilitats cognitives (lectoescriptura o matemàtiques) abans d’hora. Se’ls permet ser xiquetes i xiquets.

Fonts: De mi casa al mundo – fundación arca mundial